Auteursarchief: admin

Het Loosduins Koffie-uurtje

Gezamenlijk spreekuur
Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli
Teamchef van de politie Ronald van den Broek
Voorzitter van de Commissie Loosduinen Pjer Wijsman

Elke woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur in de bibliotheek Loosduinen kunnen de bewoners binnenlopen voor zaken die hen bezighouden en waar zij zich zorgen over maken. Ideeën en wensen voor een veilige, schone en prettige woonomgeving kunnen in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek worden besproken en duurt ongeveer 10 minuten. Samen kijken we of er een oplossing is voor de problemen en hoe ideeën en wensen gerealiseerd kunnen worden over:

Veiligheid in de wijk
Groen in de straat
Overlast op het plein
Speelmogelijkheden voor kinderen
Vrijetijdsbesteding voor jongeren
Zorgen over een eenzame buurvrouw of -man

Een afspraak maken is niet nodig, bewoners kunnen gewoon binnen lopen.
Het spreekuur is wekelijks op woensdag van 16.00-17.00 uur in de
Bibliotheek Loosduinen
Loosduinse Hoofdstraat 555
2552 AE  Den Haag

Voor vragen over het onderwerp:
Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen
Benita Voois-Barelds
06-19 299 533
E-mail: loosduinen@denhaag.nl

Aanleveren informatie

Hier kunt u alle informatie aanleveren voor uw activiteiten, evenementen en mededelingen om gratis te worden geplaatst in de agenda.
Geef duidelijk aan:
Datum
Aanvang – einde tijd
korte omschrijving
Locatie
Adres
Contact – tel. – email e.d.

Informatie om geplaatst te worden bij organisatie, club – vereniging kan met een link naar uw website.

Informatie om geplaatst te worden voor bedrijven met een link naar uw website kan voor donateurs van werkgroep Mijn Loosduinen.

Welkom peenbuikers

Ook al liggen we niet langer meer op onze buik om de worteltjes te wassen, er gebeurd veel in Loosduinen.

Met deze website mijnloosduinen.nl kunnen verenigingen, clubs en organisaties hun “ei kwijt” in de agenda of met een link.
Mogelijk dat een melding niet direct geplaatst wordt, want deze website is een burgerinitiatief van vrijwilligers zonder winstbejag!